නොගැලූ කඳුළ

සුමුදු සිහ පෙති
දියෙහි මිලිනව
විහඟ ගීතය සැඟව
කොයිබද
රුහැයි නාදය සමඟ
තනියට
සිටියේ සුසුමන් පමණි
මා ළග
ගියා දුර ඔබ තවත්
බෝ දුර
බලා උන්නා මිසක
නිසලව
හඬන්නටවත් වරම්
නැති වුණි
වරද මගේමද කියාපන්
මට
දෙනෙත් උතුරා කඳුළු
නොපිපුනි
නමුදු දැවුනෙමි සිතින්
සියවර
නුඹට සිතුනෙද
සැහැසි වූ බව
කුමක් කරමිද අසරණයි
මම

Advertisements

One Response to නොගැලූ කඳුළ

  1. ලෙස්ලී says:

    කදුළු කෙතරම් අමිහිරි දැයි
    සිතට නැගෙන සිතිවිලි
    කදුලක් වන්නේ අැයි
    කදුළු දන්නැති තරම්

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s