සූර්යග්‍රහණය

රටකට පූර්ණ සූර්යග්‍රහණය   දැක බලා ගැනීම ඉතා විරල සිද්ධියක් ලෙස සැලකිය හැකිය.  මෙම වළයාකාර  (Annular Solar Eclipse) මේ මාසයේ එනම්, 2010 ජනවාරි 15 වැනි දින සිදු වීමට නියමිත ය. මෙ දින පෙරවරු 9.35ට ආරම්භ වන මෙම ග්‍රහණය පස්වරු 3.37ට අවසන් වනු ඇත. ග්‍රහණයේ මධ්‍යය 12.50ට යෙදී තිබේ. මෙහි දී ග්‍රී ලංකාවාසීන්ට විශේෂයෙන්ම යාපනය ආශ්‍රීත උතරු ප්‍රදේශයේ වෙසෙන අයට පස්වරු 1.19 ත් සහ පස්වරු 1.29ත් අතර කාලය තළ දී සූර්යයා විනාඩි 10ක පමණ කාලයක් ස‍ඳෙන් වැ සී පවතිනු දැකිය හැකි ය. මෙම ග්‍රහනයේ උපරිම අවස්ථාව මාලදිවයිනට තරමක් බටහිරින් ඉන්දියන් සාගරය මතට දර්ශනය වනු ඇත. මෙහිදී සූර්යයා විනාඩි 11තත්.08ක කාලයක් ස‍ඳෙන් වැසී පවත්නා බැවින්, එවැනි දීර්ඝතම වළයාකාර සූර්යග්‍රහණයක් තවත් වසර දහසකටවත් උදා නොවන බව කිව යුතු ය.

අප රටට වසර බොහෝ ගණනාවක් පසු 2010 ජනවාරි 15 වැනි දින සිදුවන වළයාකාර සූර්යග්‍රහණය මෙතෙක් ඇති වන දීර්ඝතම ග්‍රහණයක් ලෙසට ඉතිහාසයට එක්වනු ඇත. තවද, වසර 109කට පසු ග්‍රී ලංකාවට දිස්වෙන වළයාකාර සූර්යග්‍රහණය වීම ද මෙහි ඇති තවත් විශේෂයකි. අප රාා මෙවැනි ග්‍රහණයක් අවසන් වරට දිස් වී ඇත්තේ 1901 නොවැම්බර් 11 වැනි දින දී ය. එදින පස්වරැ 11.31ට ආරම්භ වී ඇති ‍මෙම වළයාකාඑ සූර්යග්‍රහණය පස්වරැ 3.36ට අවසන් වී ඇත. ග්‍රහණයේ මධ්‍යධරණි මුහුදෙන් ආරම්භ වී තිබෙන වළයාකාර සූර්යග්‍රහණය ඊශ්‍රායලය, ජෝර්දානය, සෞදී අරාබිය ඉන්දියානු අතරින් තායිලන්තය, කාම්බෝජය, වියට්නාමය හරහා ගොස් උතරු පිලිපීනයෙන් අවසන් වී ඇත.

ග්‍රහණයේ මධ්‍ය රේඛාව පුත්තලම, අනුරාධපුරය, මැදවච්චිය සහ කින්නියාව (ත්‍රීකණාමලය) හරහා වැටී තිබු අතර මෙම වළයාකාර සූර්යග්‍රහණය අනුරාධපුරයට විනාඩි 10කත් තත්. 24ක් දර්ශනය වී තිබේ. එවකට අනුරාධපුරයට පස්වරැ 1.39ට ආරම්භ වී ඇති වර්ෂ 1901 නොවෙැම්බර් 11 වැනි දින සිදු වූ නඵයාකාර සූර්යග්‍රහණයේ දී අනුරාධපුයට සදෙන් සූර්යය වැසී ගිය ප්‍රමාණය 95.8%ක් වනු ඇත. මෙවර යාපනයට එම පිහිටීම 95.7%ක් වනු ඇත මෙම දත්තයන් අනුව බලන කල වසර 109කට පසු සිදුවන ග්‍රහණය ද වර්ෂ 1901 දී සිදු වූ වළයාකාර සූර්යග්‍රහණයට ඉතා හො‍රහණය අර්ධ සූර්යග්‍රහණයක් ලෙසට ද දිස්වෙන බව කිව යුතු ය.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to සූර්යග්‍රහණය

  1. godak hodai akke.thawa liyanna.oyata mama suba pathanawa.all the best!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s