අප ඉගෙන ගත යුත්තේ කුමක් සදහා ද?

අප ඉපදුණු දා සිටම අපට ඉගෙන ගන්න බොහෝ දේ තියෙනවා අපි දෙමාපියන්ගෙන් නික්මිලා ශිල්ප හදාරන්න පාසලට පැමිනෙනවා. අපගේ දෙමාපියන් ඉගෙනීම අතින් ඉතා පහත් තැනක ඉන්නේ. ඒ මොකද කියනවානමි ඔවුන්ට ඉගෙනීමේ අගයක් අතීතයේ දැනුනේ නැහැ. ඒත් දැන් වෙන විට ඉගෙනීම අනිවාර්ය කරුණක් වෙලා තියෙනවා.

අප ඉගෙන ගත යුත්තේ කුමක් සදහා ද?

අප ඉගෙනගත යුත්තේ දෙමාපියන්ගේ බල කිරීම නිසාවත් ගුරුවරුන්ගේ බල කිරීම නිසාවත්  තමාගේ හොදම මිතුරන් ‍ඉගෙන ගන්නා නිසාවත්ද? නැහැ. අප ඉගෙන ගත යුත්තේ රටට දැයට යහපත් පුද්ගලයකු වී රටට දැයට යමි සේවාවක් ඉටුකරලීම සදහාය. එමෙන්ම ගුරුවරුන්ගේත් දෙමාපියන්ගෙත් අපමන බලාපොරොත්තු ඉටුකරලීම සදහාය.අපි පාසල් කාලයේදී හොදින් අධ්‍යාපන කටයුතු ඉටු කරගෙන සමාජයේ සියළු දෙනාගේ පිළිගැනීමට අපි පත් විය යුතු වෙනවා.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s