මේ සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්දයි.

මේ අපේ සතුටුම මාසයයි. ඒ අවුරුදු මාසේ නිසා ඉස්කෝලෙත් නිවාඩු දුන්නා ඊයේ. අවුරුද්ද‍ට තව තියෙන්නේ දින 06 යි. පරිසරයත් හරිම ලස්සනයි. කුරුල්ලන්ගේ හඩ ගීතයක් බවට පත්වෙලා. කජු ගස්වල කජු හැදිලා හරිම ලස්සනයි. කොහාගේ නාදයෙන් කන් පිනවනවා. මේපාර අවුරැද්ද හැමෝටම සරුයි වගේ. පුංචි ළමයි ගීත ගයමින් ඔංචිලි පදිනවා. දැන්නමි හැමෝම අවුරුද්ද එනකමි ඉවසුමක් නැතුව ඇගිලි ගනමින් ඉන්නේ. අළුත් ඇදුමි ඇදන් නෑදැයින්ගෙ ගෙදර යන්න කැවුමි කිරිබත් කන්න පුංචි ළමයි හරිම ආසයි .

මේ අවුරුද්ද හැමෝටම විශේෂයි. ඒ මොකද යුද්දේ අවසන් වීමෙන් පසුව සමරන පලමු සිංහල දෙමළ හින්දු අළුත් අවුරුද්ද මේක නිසා. අපි හැමෝම එකතු වෙලා මේ අළුත් අවුරුද්ද සතුටින් සමරමු .

ඡායාරූප සියල්ල අන්තර් ජාලය මගින්

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s