සුරාවේ බලය

මේ අවුරුදු කාලයනේ හැමෝටම සතුටුයි. නෑදැයින් හිත මිතුරන් හැමෝම දකින්න ලැබෙනවානේ. ඒ හින්දා හැමෝම සතුටින් අවුරුදු සමරන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මම නම් හිතන්නේ අවුරුද්දට සතුටු වෙන්න තියෙන හොදම ක්‍රමය කෙළි සෙල්ලමි කියලා. ඒත් හැමෝටම ඒක හරියන්නෙත් නැහැනේ. අපේ ලොකු මාමලා හිතන්නේ අවුරුදු සමරන්න හොදම විදිය සුරාව කියලා. ඒත් සුරාව කියන දේ මම හිතන්නේ සතුටු වෙන්න හොද දෙයක් කියලා නෙමෙයි. මම හිතන්නේ ජීව්ත බිල්ලට ගන්න මහ රකුසෙක් කියලා. මේ මත් වතුර බිවුවට පස්සේ තමන්ගේ දෙමාපියන්වත් නැදැයින්වත් අදුර ගන්න බැරි වෙනවාලු. පුංච් ප්‍රශ්නයක් ඇති රණ්ඩුවක් ඇති කරගන්න. අන්ති‍මේ ජිවිත පුරාම ආබාධිත පුද්ගලයන් බිහි වෙනවා මේ සියල්ලටම මුල මත් වතුර නේද ‍මේ අපේ ග‍මේ අවුරුද්දට වෙචිච සිද්දියක් අවුරුදු ප්‍රීතිය මෙහෙමද සමරන්නේ…

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s