කාලය රන් හා සමානයි නේද?

කාලය රන් හා සමානයි නේද? අපි හැමදාම ඒක ව්දියට ඉන්නේ නැහැ නේ. අපි දවසින් දවස වයසට යනවා. ඒකියන්නේ ඒ වගේම කාලත් ගෙවිලා යනවා. ගෙවිලා යන කාලය අලි ඇතුන් පවා දාලවත් අද්ද වන්න බැහැ කියලා කියමනක් තියෙනවා. අපිට කාලය ගොඩාක් වැදගත්. මොකද මම මෙහෙම කියන්නේ මම මේ පාර O/L විභාගයට මුහුණ දෙන්න ඉන්න නිසා. අද ගොඩක් අය කාලය නිකම් නාස්ති කරලා දානවා.ඒ කියන්නේ කාලය නාස්ති වෙන වැඩ කරනවා. ඇත්තටම අපි කාලය නාස්ති වෙන වැඩ කරන්නේ නැතුව එක ව්නාඩියේන් දැනුම ලැබෙන වැඩක් කරන්න පුළුවන් අපි හැමෝටම බලාපොරොත්තුවක් තියේනවා ඒහෙනම් අපි මේ රන් හා සමාන කාලයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න ඕන ඇත්තටම කාලය  ගෙව්ල යන එක වෙනස් කරන්න කාටවත් බෑ. ඒත් ඒ කාලය තුලදී අපිට වැදගත් වන වැඩක් කරන්න පුළුවන් නේ. අපේ රටේ සමහරැන් කාලය කියන දේ පිළිබද වට්නාකම දන්නේ නැතිව කාලේ කා දමනවා. අන්න ඒ අයට තමයි කාලකණ්නියෝ කියන්නේ. මේ කාලය ගොඩක්ම කා දමන්නේ වැඩිහිටි අය  ඒ මොකද ගමේ වෙන  ඕප දූප කතා කරන්න පැය ගනන් ගන්නවා අනේ මන්දා මොනවාට කරනවාද කියලා. අපි නම් කාලයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගෙන වැදගත් වැඩක් කරමු.


This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s