පුංචි කතාවක්…

උදේ කැද බොන්න ගිහින් හූනෙක් වැටුනා කැද එකට . ඒ වෙලාවෙ යිදලා සීයගේ බඩ දගලන්න වෙලා වමනය ගියා .මේ සීයා පුතාලට කියනවා ඉස්පිරිතාලයට එක්කරන් ගිහින් බෙහෙත් අරන් දෙන්න කියලා. ඒත් පුතාලා ගානකටවත් ගත්තේ නැහැ. ඉතින් මේ සියා හැමදාම වමනය ගියාම වමනය ගොඩ කෝටුවකින් අවුස්සලා බලනවා හූනු පැටියා ඇවිල්ලද කියලා.ඒත් නැහැ. ඉතින් මේ සියාගේ කරදරය නිසාම ‍පොඩි පුතා තාත්තාව රෝහලට එක්කර ගෙන ගියා . වෛද්‍යයවරයාට කිසිදු රෝගයක් පේන්නට තිබිලා නැහැ.මේ සියව එලියට යවලා පුතාට කිවුවා පු’චි හූනු පැටියෙක් අල්ලලා තලලා ගෙනත් දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ වෛද්‍යයවරයා ‍ඒ සියට බෙහෙත් වගයක් දුන්නා බොන්න කියලා. ඊට පස්සේ හොදට වමනය යයි කිවුවා. මේ සියා ඉතා ආසාවෙන් බෙහෙත් ටික බීලා වමනය කරා. මේ සීයා වමනය කරන අතරේ වෛද්‍යයවරයා අර හුනු පැටියව අතනට දැමිමා. මේ සීයට කිවුවා දැන් ඔබට ගිල්න හූනු පැටියා ඇවිල්ලද බලන්න කියලා. මේ සියා බලන කොට තැලිචෟච හුනු පැටියෙක් හිටියා. මේ සියාට එතනින්ම ලෙඩේ හොදයි. ඉතින් මේ සියගේ ඇගේ නෙමෙයි ලෙඩේ තිබ්නේ හිතේ.
මේ කතාව කියාදුන්නේ අපේ පාසලේ තිබුන සීල ව්‍යාපාරයට පැමිණි දේශකතුමෙක්.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s