මලුයි…..මුලයි…..

මුළු ලෝකෙම ලස්සනට පෙනෙන

වසන්ත කාලේ දවසක

මල් ගහ පුරාම පොහොටිටු පිපුනා………

මල් ගහ හරිම ලස්සනයි………..

ඒත් මුලට ලොකු බරක්….

මේ පුංචි පොහොට්ටු සිනිදුයි…….. සුමුදුයි….

ලෝකේ හරියට දැකලා නැහැ…

සිනිදු සුමුදු පෙති දිග හැරිලා…

ලෝකේ දිහා බලන්න හුරු වෙනකල්

මේ පොහොට්ටු රුකගන්න වෙන්නේ මුලට…

මුල අභියෝගයක් බාරගත්තා…

නහර වැල් කකියනක් වතුර, පොහොර හෙව්වා…

හොයා ගෙන ඇව්ත් කද දිගේ ගිහින්

හැම මලකටම බෙදුවා…

රෑ දවල් දවස් ගණනක් ගෙවුනා

මල් බය වුනා… මුලටත් වෙහෙසයි

ඒත් මුල අභියෝගය අතහැරියේ නැහැ

මල් වෙනුවෙන් කැපවුනා…

අමාරුවෙන් මල් වලට ජීවිතය දුන්නා…

කල් ගත වුනා…

මල් තුහින වැටැන සුන්දර දවසක

මල් ගහේ මල් සේරම…

සුමුදු සිනිදු පෙති දිග හැරියා…

මුළු ලෝකෙම සුවදවත් වුනා…ලස්සන වුනා…

හැමෝටම මල් ගහට ආස හිතුනා…

මල් පොහොට්ටු පණ වගේ රුක ගනිපු මුල….?

හැමෝටම අමතක වුනා…කවුරුවත් හෙව්වෙ නැහැ…

ඒත් මුලට දුක නෑ… ගහේ මල් පිපුන නිසා….

පිපුණ මල් පිච්ච මල් නිසා… බාදුරා නෙමෙයි නිසා……..

ගහේ උඩම පිපුණ මල් දිහා… යටම ඉදන් බලන්

මුල් උපේක්ෂාවෙන් සතුටු වුනා….

මල් දැන් ලස්සනයි…. හැමෝම ආදරෙයි….

ආදරයේ අඩුවක් නෑ…..

ඒත් මල් දන්නවා….

පහුවුණ ගිම්හානයේ මල් බලා ගත්තේ මුල බව….

මල් තවම ගහ මත තියාගෙන ඉන්නේ මුල බව

මල් ජීවත් වෙන්නේ මුල නිසා බව…

මලට මුල මතකයි….දවසක් දා ගහෙන් මල් වෙන් වුනා…..

මලුයි මුලයි දුකෙන් වෙන් වුනා……

ඒත් මුලට සතුටකුත් දැනුනා…..

මුල දන්නවා මල යන්නේ

මල් ආසනයට බව….. මුල සතුටු වුනා….

බුදු හාමුදුරුවෝ ලගම

මල් ආසනේ මත පිච්ච මල් පිරුණා……

හරි ලස්සනයි……දෙනෝදහසක් අත් මුදුන් දීලා

පිච්ච මල් පූජ කරා…

මල් සතුටු වුනා… මුල මතක් වුනා….

මල් අසුනින් ගිලිහුණ දවසේ….

මල් පිච්ච ගහේ මුල මතටම වැටුනා…

මල් තීරණයක් ගත්තා…..

ජීවිතය දුන්නු මල් ගහේ මුල මතම

පොහොර වී මුලට සවියක් වෙන්න….

මේ ගහේ තව තවත් නොපිපුනු මල් පුදන්නට….

මුලට තව තවත් දිරිය දෙන්නට…..

මල් මුලට ආදරේ නිසා…

මල් වලට මුල මතක නිසා….

මල් තීරණයක් ගත්තා….

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s